STUDY OF ISOTHERMAL DIFFUSION IN POROUS MEDIA USING DIRECT NUMERICAL SIMULATION

Autor/autori: Lecturer Eng. Elena CODĂU, Eng. Teodor-Cezar CODĂU

Rezumat: Simularea numerică directă este o metodă de rezolvare a turbulenţelor care pot apărea la transferul de masă prin materiale poroase. În multe cazuri, simularea nu poate fi efectuată pentru întregul sistem, datorită dimensiunii discretizării. Oricum, difuzia este un proces care are loc la nivel microscopic și, prin urmare, forţele de vâscozitate nu mai au nicio influenţă, iar concentraţia în fiecare punct al mediului poros nu are o semnificaţie practică. Astfel, sunt importante doar cantităţile fizice globale, precum fluxul de substanţă care traversează materialul în orice moment. Scopul acestei lucrări este de a face o comparaţie între fluxul de difuzie care traversează un material poros cu o geometrie cunoscută și fluxul care trece prin acelaşi mediu, considerat omogen, având caracteristici globale cunoscute, în aceleași condiţii iniţiale și de frontieră.

Cuvinte cheie: difuzie, vapori, materiale poroase, textile, simulare numerică, COMSOL Multiphysics®.


Abstract: The direct numerical simulation is a method of solving the turbulences that can occur at mass transfer through porous media. In many cases the simulation cannot be performed for the entire system due to the meshing scale. However, the diffusion is a process that occurs at a microscopic level and therefore the viscosity forces have no longer any influence and the concentration at each point of the porous environment has not a practical significance. Thus, only the global physical quantities, such as the flow of substance that crosses the material at any time, are important. The goal of this study is to make a comparison between the diffusion flow that crosses a porous material with a known geometry and the flow passing through the same homogeneous medium having known global characteristics regardless the geometry of the system under the same initial and frontier conditions.

Keywords: diffusion, water vapor, porous media, textiles, numerical simulation, COMSOL Multiphysics®

 

DOWNLOAD PDF