TECHNOLOGICAL RELATIONS FOR THE STUDY OF THE TANGENTIAL UNWINDING OF THE WARP ON SEVERAL MACHINES FEEDED BY NARROW WARP ROLLS

Autor/autori: Prof. Eng. PhD. Dumitru LIUȚE, Assoc. Prof. Eng. PhD Dorin DAN, Assoc. Prof. eng. PhD. Ioan IACOB, Lecturer Eng. PhD Adrian BUHU

Rezumat: Unele utilaje textile folosesc mai multe suluri de desfășurare. Viteza de alimentare a firelor de urzeală poate fi diferită, atât pe secvenţă, cât și de la sul la sul. Relaţiile dintre caracteristicile constructive și cele tehnologice permit autoreglarea computerizată a rotaţiei sulurilor în procesele de desfășurare tangenţială ale textilelor. În această lucrare sunt prezentate câteva relaţii specifice pentru concepţia tehnologică a programului de reglare automată a rotaţiilor secvenţiale ale sulurilor cu desfășurare tangenţială.

Cuvinte cheie: TECHNOLOGICAL RELATIONS FOR THE STUDY OF THE TANGENTIAL UNWINDING OF THE WARP ON SEVERAL MACHINES FEEDED BY NARROW WARP ROLLS


Abstract: Some textile machines use many unwinding rollers. The feeding speed of the warp yarns may be different, both on the sequence and from the roll to the roll. The relations between the constructive and technological characteristics base the computerized autoregulation of the rolls’ revolutions in the tangential processes of the textiles. In this paper are presented some specific relationships for the technological conception of the self-adjusting program of sequential rotations of unwinding tangential rolls.

Keywords: tangential unwinding, warp, roll

 

DOWNLOAD PDF