PERFORMANCE PREDICTION FOR A COMPLEX INTERFERENCE PROBLEM

Autor/autori: Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Doina CAȘCAVAL

Rezumat: Lucrarea tratează o problemă complexă de interferenţă a maşinilor, frecvent întâlnită în industria textilă, în care un muncitor deserveşte mai multe grupuri de maşini afectate de întreruperi accidentale. Într-un grup sunt reunite maşinile ce realizează procese identice. Pentru o astfel de problemă de interferenţă, chiar dacă se consideră un singur mod de defectare, se poate ajunge la modele Markov cu mii de stări. Lucrarea propune o metodă aproximativă în care maşinile dintr-un grup sunt modelate printr-un lanţ Markov echivalent redus. Cu această reducere, metoda de predicţie privind disponibilitatea maşinilor se simplifică considerabil.

Cuvinte cheie: Interferenţa maşinilor, Metode de predicţie, Lanţuri Markov, Reducerea stărilor.


Abstract: This paper treats a complex machine interference problem, frequently encountered in medium-tolarge textile mills, in which an operator serves many groups of machines affected by random interruptions. A group consists of machines that can be considered identical. For such a machine interference problem, even if a single failure mode is considered, the Markov model can reach thousands of states. The paper proposes an approximate method in which the machines in a group are modeled by a Markov chain reduced to only two states. With these reduced Markov chains, the application of the prediction method is greatly simplified.

 

DOWNLOAD PDF