QUALITY OF THE EDUCATIONAL ACT IN PREUNIVERSITY EDUCATION

Autor/autori: Teacher Adriana Elena MARMURIANU, Drd. eng. Maria Magdalena OSTAFE, Lect. Ph.D. Liliana HRISTIAN2, Lect. Ph.D. Catalin VILCU

Rezumat: Trăim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare, mişcare. Schimbările majore din stilul nostru de viaţă şi din obiceiurile noastre, induse de diferite influenţe culturale, sociale, economice şi tehnice, se reflectă şi în educaţie. Mobilitatea crescândă a populaţiei, a tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi a informaţiei schimbă sensul educaţiei. Ca urmare, astăzi omul îşi construieşte educaţia personală cu totul altfel decât mai demult. Pentru majoritatea indivizilor, educaţia este un mod „natural” şi general acceptat de a-şi construi identitatea, personalitatea „Învaţă pentru a ști, învaţă pentru a crea/inova, învată pentru a promova, învaţă pentru a te integra în comunitate”. Calitatea educatiei reprezintă ansamblul caracteristicilor unui furnizor si ale programului acestuia prin care sunt indeplinite asteptările beneficiarilor si standardele de calitate. Din perspectiva Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calităţii educaţiei se poate considera faptul că, părerile și recomandările strânse de la elevi, părinţi și profesori cu privire la activităţile școlare desfășurate în Școala Gimnazială „Colonel C. Langa”, constituie obiective/ţinte strategice pentru anul școlar viitor.

Cuvinte cheie: standard de calitate, educatie preuniversitara, misiune, educaţia personala, strategie didactica


Abstract: We live in a dynamic society, which is in a continuous transformation, adaptation, movement. Major changes in our lifestyle and our habits, induced by different cultural, social, economic and technical influences, are also reflected in education. Increasing mobility of population, technology, symbols and information changes the meaning of education. As a result, today man builds his personal education altogether differently than before. For most individuals, education is a "natural" and generally accepted way to build their identity, personality "Learn to know, learn to create /innovate, learn to promote, learn to integrate into the community." The quality of education represents the whole of the characteristics of a provider and of its program through which the expectations of the beneficiaries and the quality standards are met. From the perspective of the Commission for Evaluation and Quality Assurance of education it can be considered that the opinions and recommendations gathered from students, parents and teachers regarding the school activities carried out in the "Colonel C. Langa" School, are strategic goals /targets for the next school year.

Keywords: quality standard, pre-university education, mission, personal education, teaching strategy

 

DOWNLOAD PDF