APLICAȚII GRAFICE ORIGINALE PENTRU INGINERIE DEZVOLTATE ÎN ANII 1987-1997

Autor/autori: Prof. dr. habil. ing. Emil M. OANȚĂ, Prof. dr. ing. Cornel PANAIT, Conf. dr. ing. Alexandra RAICU

Rezumat: Un model de calcul în inginerie folosește, de regulă, un volum mare de date numerice care necesită o prelucrare complexă. Validarea vizuală a datelor reprezintă o necesitate majoră, ca atare dezvoltarea de aplicații pentru reprezentări grafice a constituit o direcție de cercetare a autorilor încă de acum 30..35 de ani, când practic se puneau bazele graficii computaționale în România. Perioada abordată este importantă deoarece a fost marcată de un major avans tehnologic și conceptual. Astfel de la calculatoare care foloseau cartele s-a avansat rapid la calculatoare personale. Mai mult, de la grafică în mod caracter s-a ajuns în scurt timp la grafică vectorizată, ceea ce constituie un avans imens. Sursele de reprezentări grafice au fost: limbajele care dețineau biblioteci cu funcții grafice, mediile care ofereau facilități grafice, de exemplu ‘business graphics’ și, mai târziu primele aplicații de proiectare asistată de calculator. Conceperea unor interfețe generale între aceste surse de ‘grafică’ și alte programe, de exemplu de modelare analitică sau numerică, a condus la apariția unor reprezentări grafice remarcabile. Principiile și conceptele dezvoltate în perioada abordată în lucrare au fost refolosite și actualizate în contextul actual, care este generos ca resurse grafice oferite, acestea ajungând până la nivelul de realitate virtuală.

Cuvinte cheie: geometrie asistată de calculator, metode de vizualizare, software original, exemple


Abstract: A model in engineering usually uses a large volume of data which require complex computations. The visual validation of the data is an important demand. In this way, the software development for graphical representations was a research direction of the authors starting to a period 30..35 years ago when the foundation of graphical computations was set in Romania. The period considered in the paper is important because it was the time when profound changes were undergoing and a major conceptual and technological progress was recorded. Thus, the computers which used punched cards were replaced by successive generations of computers up to the personal computers. Moreover, from character based graphics, the progress led to vector graphics in this period, which is a huge advancement. The sources of graphic representation were: the programming languages which were fitted with libraries of graphical functions, programming environments which were provided graphical facilities, such as the ‘business graphics’ and, at a later stage, the first computer aided design applications. The development of interfaces between these sources of graphic-like information and other programs, i.e. analytical or numerical modeling applications, produced remarkable graphical representations. The principles and the concepts developed in this period were reused and updated in the nowadays context, context which is generous in terms of graphical resources available, their upmost level being the virtual reality graphics.

Keywords: computer aided geometry, visualization methods, original software, examples

 

DOWNLOAD PDF