NEW ERA IN NAVAL WARFARE EQUIPMENT

Autor/autori: I. C. SCURTU, C. CLINCI, O. TARABUȚĂ

Rezumat: Noua tehnologie este în prezent implementată la bordul navelor pentru utilizare zilnică și pentru o capacitate ridicată de luptă. Majoritatea celor mai noi echipamente sunt dezvoltate în secret și sunt folosite de forțele navale de top în războaiele din întreaga lume. Această lucrare va prezenta unele capacități de luptă instalate pe nave din surse relevante. Conceptul, designul, propulsia modernă, gestionarea modernă a energiei, armele moderne sunt astăzi cele mai recente subiecte de cercetare navală.

Cuvinte cheie: naval, echipamente, razboi modern.


Abstract: New technology is nowadays implemented onboard ships for daily use and for high combat capacity. Most of the newest equipment are developed in secret and are used by the leading naval forces in wars worldwide. This paper will present some known combat capacities installed on ships from relevant sources. Concept, design, modern propulsion, modern energy management, modern weapons are nowadays the latest naval research topics.

Keywords: naval, equipement, modern warfare.

 

DOWNLOAD PDF