REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND INSTALAREA ANTENELOR LA BORDUL NAVELOR MARITIME

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, Dr. ing. Iancu CIOCIOI, Drd. ing. Valentin NAE

Rezumat: Mediul electromagnetic propriu navei este extrem de complex fiind dependent de densitatea de echipamentelor de la bord, caracteristicile echipamentelor instalate precum şi de parametrii tehnici ai antenelor. Un rol important în controlul mediului electromagnetic îl are dispunerea corespunzătoare a antenelor la bordul navei şi reducerea cuplajului mutual între acestea.

Cuvinte cheie: mediu electromagnetic, antena, colocaţie.


Abstract: The electromagnetic environment of the ship is extremely complex being dependent on the density of onboard equipment, the characteristics of installed equipment and the technical parameters of the antennas. An important role in controlling the electromagnetic environment has the proper disposition of antennas onboard the ship and the reduction of the mutual coupling between them.

Keywords: electromagnetic environment, antenna, colocation.

 

DOWNLOAD PDF