METODE DE MANAGEMENT AL RISCULUI ASOCIAT HAZARDELOR DE ORIGINE MARINĂ ÎN ZONA PORTULUI CONSTANȚA

Autor/autori: Dr. ing. Elena VLĂSCEANU, Dr. ing. Dragoș NICULESCU, Dr. ing. Răzvan MATEESCU, Dr. fiz. Luminița BUGA

Rezumat: Siguranța navigației în zona costieră îndeosebi în zona porturilor maritime prezintă o reală importanță în procesul de luare a deciziilor, în cazul situațiilor de urgență declanșate de fenomenele hidrometeorologice extreme. Există diverse organisme naționale și internaționale al căror obiect de activitate constă în elaborarea și implementarea unor programe de monitorizare hidrologică marină, cu scopul de a furniza prognoze oceanografice necesare în controlul navigației maritime. Metodele pe care aceste programe de monitoring se bazează, combinate cu modelarea numerică a proceselor hidrodinamice în zonele porturilor maritime, pot conduce la structurarea unui sistem decizional și, în special, la dezvoltarea unui management al riscului maritim portuar, real și eficient, precum și la optimizarea metodelor Planificării Spațiale Maritime.

Cuvinte cheie: porturi maritime, management de risc, modele hidrodinamice, situații de urgență, fenomene hidro-meteorologice extreme, Planificare Spațială Maritimă.


Abstract: : The safety navigation in the coastal area, mainly in the seaports area, has a real importance in the decision-making process, in the emergencie cases due to the extreme hydro-meteorological phenomena. There are various national and international bodies whose object of activity is to develop and implement marine hydrological monitoring programs, in order to provide oceanographic forecasts necessary to the control of maritime navigation. The methods on which these monitoring programs are based, combined with the numerical modeling of hydrodynamic processes in the areas of seaports, can allow the structuring of a decision-making system, and specialy a development of a real and efficient risk management for maritime ports, and Marintime Spatial Planning metholologies, as well.

Keywords: maritime ports, risk management, hydrodynamic models, emergency situations, extreme hydrometeorological phenomena, Maritime Spatial Planing.

 

DOWNLOAD PDF