FENOMENE EXTREME LA ȚĂRMUL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL NOILOR SCHIMBĂRI CLIMATICE

Autor/autori: Dr. Ing. Dragoș NICULESCU, Dr. Ing. Elena VLĂSCEANU, Dr. Ing. Răzvan MATEESCU, Dr. Fiz. Luminița BUGA

Rezumat: Studiul interacțiunilor și dinamicii factorilor hidro-geo-morfologici naturali și a presiunilor antropice, în scopul identificării și evaluării riscurilor și vulnerabilităților asociate, precum și al impactului asupra dezvoltării socio-economice în vederea planificării sustenabile a spațiului marin și costier, a căpătat o importanta deosebita in ultimele decade. In acest domeniu de studiu au fost desfășurate demersuri specifice, având ca rezultate care aduc un plus de cunoaștere asupra unui mediu foarte dinamic: țărmul romanesc.

Cuvinte cheie: mediu costier, procese costiere, analiza statistică, parametrii hidrologici marini, fenomene excepționale de mediu.


Abstract: The study of the interactions and dynamics of the natural hydro-geo-morphological factors and of the anthropic pressures, in order to identify and evaluate the associated risks and vulnerabilities, as well as the impact on the socio-economic development for the sustainable planning of the marine and coastal space, has acquired a special importance, in recent decades. In this field of study, specific steps have been taken, with results that bring an additional knowledge about a very dynamic environment: the Romanian shore.

Keywords: coastal environment, coastal processes, statistical analysis, marine hydrological parameters, coastal environment exceptional events.

 

DOWNLOAD PDF