METODE DE INVESTIGARE A BATIMETRIEI ZONELOR COSTIERE COMPLEXE DIN SECTORUL AGIGEA - EFORIE

Autor/autori: Dr. ing. Dragoș NICULESCU, Dr. Dănuț I. DIACONEASA, Dr. ing. Răzvan MATEESCU, Ing. Silică PETRIȘOAIA

Rezumat: Sondajele batimetrice cu mono-fascicul desfășurate în zone litorale sunt departe de a fi furniza un model batimetric complet, necesar pentru descrierea de înalta rezoluție a topografiei fundului marii, dar prin combinarea metodelor acustice cu informațiile detaliate ale câmpurilor de undă derivate din date UAV sau date satelitare de înaltă rezoluție asupra suprafeței mării, poate oferi o bună precizie verticală și o rezoluție orizontală a batimetriei derivate. În funcție de metoda folosită pentru batimetrie, folosind acustică, optică sau altimetrie radar pentru a măsura sau a deduce direct batimetria, diferite date cu rezoluții spațiale diferite poate furniza date asupra adâncimilor variind de la adâncimi mici până la adâncimea de închidere a unui profil calculat pentru o re-înnisipare. O situație complexa similara a fost determinarea adâncimii unei plaje înguste subacvatice, destinată înnisipării artificiale în stațiunea turistică / zona de îmbaiere Eforie.

Cuvinte cheie: zona costieră, linia de țărm, hărți batimetrice, metode acustice, teledetecție.


Abstract: Single-beam bathymetric surveys covering the coastal bating areas basins cannot provide a complete bathymetric model, required for the reconnaissance coastal bottom topography, but through combination of the acoustic soundings with detailed wave fields information derived from densely spaced UAV or high resolution satellite data on the sea surface, it may give a good vertical precision and horizontal resolution of derived bathymetry. Depending on the method used for the bathymetry, using acoustics, optics, or radar altimetry to either directly measure or infer bathymetry, different data, with different spatial resolutions, it can probe depths, oscillating from shallow coastlines to the closure depth of a new nourished profile. A challenging situation was determining the depth of a narrow underwater beach designed for sand nourishment în Eforie’s touristic resort/bathing area.

Keywords: coastal area, shore line, bathymetric maps, acoustic methods, remote sensing.

 

DOWNLOAD PDF