ROBOT MOBIL PENTRU SERVICII PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ ȘI FUNCȚIONALĂ

Autor/autori: Fineas MORARIU, Prof.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ

Rezumat: Lucrarea de față își propune să trateze aspectele definitorii ale proiectării constructiv-funcționale a unui robot autonom de tuns gazonul. Realizarea acestuia trebuie să respecte anumite cerințele impuse, cum ar fi posibilitatea reglării înălțimii de tăiere sau optimizarea sistemului de comandă și control, astfel încât robotul să dispună de energia necesară tunderii suprafeței dorite. Flexibilitatea sistemului și autonomia robotului trebuie să fie ridicate, pentru ca acesta să se poată adapta la diferite configurații ale mediului de lucru. Sistemul de locomoție, motoarele de tracțiune și roțile trebuie să fie adecvate pentru a corespunde suprafețelor accidentate și înclinate.

Cuvinte cheie: robot autonom de tuns gazonul, proiectare constructiv-funcțională, sistem de comandă și control, sistem de locomoție.


Abstract: This paper addresses the defining aspects of constructively and functionally designing an autonomous electric lawn mower. This needs to be done according to some specific requirements, such as the possibility of adjusting the depth of cut or the optimizing of the command and control system, so that the robot is powered with the right amount of energy for mowing the entire wanted area of grass; the robot needs to be flexible enough and autonomous in order to be able to adapt to different configurations according to the working environment. The locomotion system, the traction engines and the wheels need to be adequate in order to correspond to bumpy or sloping areas.

Keywords: autonomous lawn mower, constructive and functional design, command and control system, robot locomotion.

 

DOWNLOAD PDF