STUDY ON THE PROPERTIES OF FRICTION CORE-SPUN YARNS FOR RUG APPLICATIONS

Autor/autori: Lecturer Mariana ICHIM, Associate Professor Costică SAVA

Rezumat: Această lucrare prezintă rezultatele cercetării privind influenţa vitezei tamburelor de fricţiune şi a vitezei cilindrilor de alimentare asupra proprietăţilor firelor filate prin fricţiune cu miez din fir acrilic răsucit şi înveliş de lână. Creşterea vitezei cilindrilor alimentatori are ca rezultat scăderea densităţii de lungime, a diametrului, a forţei de rupere şi a alungirii la rupere a firelor filate prin fricţiune. Creşterea vitezei tamburelor de fricţiune conduce la scăderea diametrului, la creşterea alungirii şi nu influenţează semnificativ densitatea de lungime a firelor DREF. În majoritatea cazurilor, forţa de rupere a firelor cu miez creşte odată cu creşterea vitezei tamburelor de fricţiune.

Cuvinte cheie: covor, filare prin fricţiune, fir cu miez, miez din fir acrilic răsucit, înveliş din lână.


Abstract: This paper presents the results of research concerning the influence of drum speed and inlet roller speed on the properties of wool covered/acrylic folded yarn core friction-spun yarns. The increase in inlet roller speed results in a decrease in linear density, diameter, breaking strength and breaking elongation of friction core-spun yarns. The increase of friction drum speed leads to a decrease in DREF yarn diameter, an increase in breaking elongation and do not significantly influences the yarn linear density. In most cases, the breaking strength of core-spun yarns increases with an increase in friction drum speed.

Keywords: rug, friction spinning, core-spun yarn, acrylic folded yarn core, wool sheath.

 

DOWNLOAD PDF