IMPORTANȚA PROPRIETĂȚILOR BIOMASEI LEMNOASE ÎN ROMÂNIA

Autor/autori: Sef lucr.univ.dr.ing. Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ, Prof.univ.dr.ing. Aurel LUNGULEASA

Rezumat: Lucrarea de față își propune să reliefeze faptul că folosirea biomasei ca material combustibil se bazează pe proprietățile sale bune, precum puterea calorifică, densitatea energetică dar și viteza de ardere.

Cuvinte cheie: biomasa lemnosǎ, energie regenerabilǎ, putere calorificǎ, densitatea energetică, viteza de ardere.


Abstract: This paper aims to highlight that use of biomass as combustible material is based on good properties, such as, calorific value, energetic density,and burning speed.

Keywords: woody biomass, renewable energy, calorific value, energetic density, burning speed.

 

DOWNLOAD PDF