PROIECTAREA COMPONENTELOR CILINDRULUI UNUI CONCASOR UTILIZÂND INGINERIA VALORII

Autor/autori: Prof.univ.dr.ing. Florin CHICHERNEA

Rezumat: Analiza Valorii este definită ca o metodă de competitivitate, organizată şi creativă, ce urmărește satisfacerea necesității utilizatorului printr-un demers specific de concepție, pe cale funcțională, economică şi pluridisciplinară. În cadrul lucrării se prezintă un exemplu concret de aplicare a metodei Analizei Valorii într-un caz concret al reproiectării unui subansamblu al unui concasor cu cilindrii, cilindrul de sfărâmare . În prima iterație se face modelarea proiectării, iar în a doua iterație a studiului Analizei Valorii se face optimizarea proiectării cilindriului concasorului pentru sfărâmare.

Cuvinte cheie: modelarea proiectării, analiza valorii, analiza funcțională.


Abstract: Value Analysis is defined as a competitive, organized and creative method of pursuing the satisfaction of user needs through a specific approach of design, functional, economic and multidisciplinary. The paper presents a concrete example of applying the value analysis method in a concrete case of redesigning a sub-assembly of a cylinder crusher, the crushing cylinder. In the first iteration, designing is modeled, and in the second iteration of the Value Analysis study, the design of the crusher crusher is optimized.

Keywords: design, modeling, Value Analysis, functional analysis, concasor, cilindruu, manta de uzură.

 

DOWNLOAD PDF