MONITORIZAREA ASISTATĂ A PARAMETRILOR COMPORTAMENTALI AI ORGANISMULUI CA INFLUENȚĂ A UNOR ACTIVITĂȚI SPECIFICE SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ

Autor/autori: Şef lucr. dr. ing. Barbu Cristian BRAUN, Şef lucr. dr. ing. Corneliu Nicolae DRUGĂ, Şef lucr. dr. ing. Ionel ŞERBAN,

Rezumat: Lucrarea descrie o etapă a cercetării privind dezvoltarea unei metodologii low-cost, flexibile și eficiente prin care să se poată face o recrutare obiectivă a posibilelor persoane apte pentru sporturile de performanță, prin prisma unei evaluări asistate, complexe din punctul de vedere al parametrilor biomecanici. Concret, se are în vedere determinarea prin cuantificare a efectelor diferitor activități mai mult sau mai puțin intense specifice probelor fizice asupra organismului. În acest sens sunt vizate mai multe aspecte, primordial fiind aspectul legat de influența efectelor asupra stabilității și asupra mersului.

Cuvinte cheie: monitorizare, amplitudine, subiecți, testare, echilibru, interfață, determinare


Abstract: The paper describes a stage of the research on developing a low-cost, flexible and efficient methodology through which an objective recruitment of possible people suitable for performance sports from the perspective of an assisted complex evaluation standpoint bio-mechanic parameters. It is envisaged the determining by quantification of the effects due to different more or less intensive activities specific to physical challenges to the organism behavior. For this reason, several issues are covered, first of all being the aspect related to the influence of the effects on the stability and walking.

Keywords: monitoring, amplitude, subjects, testing, equilibrium, interface, determining.

 

DOWNLOAD PDF