ANALIZA MULTICRITERIALĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE DE RECUPERARE PASIVĂ A MEMBRULUI SUPERIOR

Autor/autori: Ing. Irina-Andreea TĂTULEA, Prof. dr .ing. Ionel STAREȚU 1.2, S.l.dr.ing. Ionel ȘERBAN, S.l.dr.ing. Corneliu DRUGĂ

Rezumat: Această lucrare prezintă analiza multicriterială a dispozitivelor medicale de recuperare pasivă a membrului superior. În realizarea acestui studiu, au fost luate în considerare modele actuale ale dispozitivelor medicale de pe piață, utilizate în recuperarea pasivă a articulației cotului. În prima parte a lucrării se prezintă importanța domeniului de cercetare și scopul efectuării acestui studiu. A doua parte surprinde principalele avantaje ale terapiei cu mișcare pasivă continuă, indicațiile de utilizare precum și prinicipalele specificații tehnice ale dispozitivelor medicale analizate. Modul de efectuare al analizei multicriteriale și rezultatele acestei cercetări sunt prezentate în partea finală a lucrării.

Cuvinte cheie: analiza multicriterială, MPC, dispozitive medicale, reabilitare pasivă, articulația cotului.


Abstract: This paper presents the multicriteria analysis of passive rehabilitation medical devices of the upper limb. In conducting this study were taken into account the current models of the medical devices on the market, used in elbow joint passive rehabilitation. The first part of the paper presents the importance of the research field and the purpose of the current study. The second part captures the main advantages of continuous passive motion therapy, the indications for use as well as the main technical specifications of the analyzed medical devices. The method of carrying out the multicriteria analysis and the results of this research are presented in the final part of the paper

Keywords: multicriteria analysis, CPM, medical devices, passive rehabilitation, elbow joint.

 

DOWNLOAD PDF