GAZUL METAN AJUNGE LA BRAŞOV (1942)

Autor/autori: Prof. dr.ing. Elena HELEREA, Prof. Florentin OLTEANU, Sef lucr. dr.ing. Dumitru CHISĂLITĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă date istorice şi tehnice privind descoperirea primului zăcământ de gaze naturale la Sărmăşel, lângă Turda, în anii 1908/1909 şi extinderea utilizării acestora. Campaniile de promovare a gazului metan (anii 1930-1940) în care un rol principal l-a avut inginerul C.I. Motaş, au avut ca rezultat extinderea retelei de transport şi distribuție a gazelor naturale, Prin finalizarea în 1942 a conductei magistrale de gaz metan de la Noul Săsesc la Braşov, această nouă materie primă şi valoros combustibil a ajuns la Braşov, dar şi la fabricile de la Fărăgaş şi Ucea.

Cuvinte cheie: gaze naturale, metan, campanie de promovare, istorie, retea de distribuție, Braşov.


Abstract: The paper presents historical and technical data regarding the discovery of the first natural gas deposit in Sărmășel, near Turda, in the years 1908/1909 and the extension of natural gas uses. The campaigns for the promotion of natural gas (1930-1940), in which engineer C.I. Motaș was mainly involved, had as result the expansion of the natural gas transmission and distribution network. By completing in 1942 the natural gas pipeline from Noul Săsesc to Brașov, this new raw material and valuable fuel reached Brașov, but also the factories from Fărăgaș and Ucea

Keywords: natural gas, methane, promotion campaign, history, distribution network, Brasov

 

DOWNLOAD PDF