VALORIFICAREA NĂMOLURILOR DE LA STAȚIILE DE EPURARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN AGRICULTURĂ

Autor/autori: Drd. Ec. Nicoleta Raluca JIANU, Dr. Ing. Ioana Corina MOGA, Ing. Chim. Aneta CHIVOIU, Ing. Eugen MARIN, Drd.ing. Iuliana GĂGEANU

Rezumat: Utilizarea în agricultură a nămolurilor industriale brute sau tratate poate reduce în mod semnificativ componența costului de eliminare a nămolurilor din tratarea apelor uzate, precum și o mare parte din cerințele privind componentele anorganice (azot, fosfor) din multe culturi. Astfel, nămolul din stațiile de epurare poate fi folosit cu succes în agricultură pentru: reducerea folosirii îngrăşămintelor; dezvoltarea durabilă a mediului; îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi organice ale solurilor prin aportul de nutrienţi, oligoelemente; îmbunatăţirea activităţii microbiene în sol etc. În cadrul articolului se prezintă un nou tip de bioreactor care valorifică nămolul rezultat din stațiile de epurare în vedera utilizării ulterioare, ca îngrășământ, în agricultură.

Cuvinte cheie: Nămol, stație de epurare, bioreactor, îngrășământ, agricultură.


Abstract: The use of wastewater sludge in agriculture can significantly reduce the cost of sludge removal from wastewater treatment plants, as well as can assure the requirements for inorganic components (nitrogen, phosphorus) for many agricultural crops. Thus, sludge from wastewater treatment plants can be successfully used in agriculture to: reduce the use of other chemical fertilizers; sustainable development of the environment; improving the physical and organic properties of soils through the intake of nutrients, trace elements; improving microbial activity in the soil, etc. The paper presents a new type of bioreactor that capitalizes the wastewater sludge to be further used as fertilizer in agriculture.

Keywords: Sludge, wastewater treatment plant, bioreactor, fertilizer, agriculture.

 

DOWNLOAD PDF