ABORDAREA UNUI NOU PROIECT DE ȚARĂ. UN PUNCT DE VEDERE ȘI PROPUNERI

Autor/autori: Ing Nicolae FILDAN

Rezumat: . Prin această lucrare doresc să prezint punctul meu de vedere și propuneri referitoare la abordarea unui nou proiect de tară. Marea majoritate a acestor propuneri au la bază preocupările anterioare care au legătură cu acest domeniu (lucrări, articole, interviuri publicate în Buletinul AGIR, Univers ingineresc, Jurnalul Ingineresc Dobrogean și în cartea ’’Despre tranziție, la un moment aniversar’’ – prima ediție etc). Propunerile făcute sunt focusate pe atingerea scopului urmărit prin proiect: creșterea stării de bine și de fericire la nivel de cetățean si de societate.

Cuvinte cheie: proiect, societatea cunoașterii, societatea înțelepciunii, tranziție


Abstract: . With this paper I would like to present my point of view and proposals on the approach to a new country project. The majority of these proposals are based on previous concerns related to this area (technical papers, articles, interviews published in AGIR Buletin, Univers ingineresc, The Dobrogean Engineering Journal and in the book ‘’About Transition, at an anniversary moment’’ – the first edition, etc.). The proposals made are focused on achieving the goal pursued by the project: increasing the well-being and happiness at the level of citizen and society.

Keywords: project, knowledge society, wisdom society, transition

 

DOWNLOAD PDF