CÂMPUL HIDRODINAMIC AL NAVEI

Autor/autori: Şef lucrări dr. ing. Gheorghe ICHIMOAEI, Dr. ing. Cătălin-Paul CLINCI

Rezumat: Lucrarea prezintă suportul teoretic pentru determinarea câmpului hidrodinamic generat de către o navă în mediul marin din apropierea bordajului navei. Deasemenea, sunt prezentate rezultatele obţinute la calcularea câmpului hidrodinamic generat de către o navă de dimensiuni date.

Cuvinte cheie: navă, câmp hidrodinamic.


Abstract: . This paper presents the theoretical support for determining the hydrodynamic field generated by a ship in the marine environment near the ship's hull. Also, the results obtained when calculating the hydrodynamic field generated by a ship of given dimensions are presented.

Keywords: ship, hydrodynamic field.

 

DOWNLOAD PDF