GENERATOR DE MĂŞTI DE REŢEA IPV4

Autor/autori: Dr. ing. Paul VASILIU, Dr. ing. Florenţiu DELIU

Rezumat: . Protocolul IPv4 impune ca orice adresă IP să aibă două componente: adresa de reţea şi adresa de staţie în cadrul reţelei respective. Pentru determinarea adresei de reţea se foloseşte un şir de 32 de biţi numit mască de reţea. Pot fi definite 32 de măşti valide de reţea. În scop didactic aceste măşti pot fi generate manual, ceea ce presupune consum ridicat de timp. În aceată lucrare este prezentat un generator de măşti IPv4 scris în limbajul de programare C, care determină toate măştile valide IPv4.

Cuvinte cheie: reţea, mască, protocol, program.


Abstract: The IPv4 protocol requires that any IP address have two components: the network address and the station address within that network. A 32-bit string called a network mask is used to determine the network address. 32 valid network masks can be defined. For didactic purposes, these masks can be generated manually, which means high time consumption. This paper presents an IPv4 mask generator written in the C programming language, which determines all valid IPv4 masks.

Keywords: network, mask, protocol, function, program.

 

DOWNLOAD PDF