REALIZAREA ȘI TESTAREA UNUI MODELPROTOTIP DE ECHIPAMENT DIN MATERIALE MAGNETICE COMPOZITE

Autor/autori: Ing. Vlad BREZOIANU, Dr. ing. fiz. Eros Alexandru PĂTROI, Prof. univ. dr. ing.Gheorghe SAMOILESCU, Dr. ing. Eugen MANTA, Dr. ing. Alexandru, IORGA1, Dr. ing. Delia PĂTROI, Dr. ing. Alexandru LIXANDRU, Ing. Nicolae STANCU

Rezumat: Lucrarea prezintă efectuarea măsurătorilor unui miez magnetic de referinţă- utilizând un tor magnetic şi cu ajutorul acestor măsurători a fost calibrat dispozitivul realizat în cadrul unui proiect de cercetare. S-au efectuat experimente în scopul proiectării şi elaborării unui prototip de echipament din materiale magnetice compozite și s-a realizat analiza eficienţei şi preciziei demonstratorului experimental.

Cuvinte cheie: particule nanomagnetice, miez magnetic, tor magnetic, materiale compozite, prototip, tole.


Abstract: The paper presents the measurements of a reference magnetic core - using a magnetic torus and with the help of these measurements the device made in a research project was calibrated. Experiments were performed in order to design and develop a prototype of equipment made of composite magnetic

Keywords: nanomagnetic particles, magnetic core, magnetic tor, composite materials, prototype, sheet metal.

 

DOWNLOAD PDF