SISTEME DE PROTECȚIE LA INSTALAȚIILE DE ÎNALTĂ TENSIUNE ÎN INDUSTRIA MARITIMĂ

Autor/autori: Drd. ing. Robert MITREA, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU

Rezumat: Această lucrare abordează cauzele apariției perturbărilor în sistemele de alimentare, precum și măsurile de remediere. În timp ce majoritatea modelelor de sistem de protecție sunt realizate în jurul componentelor individuale, deviațiile la nivel de sistem în sistemele de alimentare devin o problemă frecventă și provocatoare pentru utilitățile electrice. Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a aprofunda fenomenele aflate în spatele acestor situații și de a contribui la combaterea evenimentelor negative.

Cuvinte cheie: supratensiune, relee de protecție, pierderea sincronismului, putere activă și putere reactivă, echilibrul sistemului.


Abstract: The present paper aims to study the causes of disturbances in power systems, as well as the remedial measures that may be taken. While most of the protection systems are built around individual items, system disturbances become a recurring and challenging issue for electrical utilities. The main objective of the current article is to research the phenomena behind these events and to mitigate against negative outcomes.

Keywords: overload, protection relays, loss of synchronism, active power and reactive power, system equilibrium.

 

DOWNLOAD PDF