CALCULAREA ȘI AFIȘAREA VÂNTULUI REAL ȘI A COMPONENTELOR ACESTUIA FOLOSIND FUNCȚII VECTORIALE ÎN MATLAB

Autor/autori: CS3 dr. ing. Elena-Grațiela ROBE-VOINEA, Cpt. Ș.L. dr. ing Ovidiu CRISTEA, Prof.univ. dr. ing. Ion CHIORCEA , Cdor. Conf. dr. Ing. Paul BURLACU

Rezumat: Tehnologia informației este cuvântul momentului și absolut tot ceea ce concepem, analizăm si punem în aplicare este raportat în mod direct la acest concept. Transportul maritim este un pilon important pentru zilele noastre , un factor decizional pentru piața maritimă mondială, iar legătura dintre cele două este măsurata în timp și bani. Pentru o mai bună eficientizare a timpului de calcul pentru vântul real și componentele acestuia, este prezentată o metodă a calculului prin metode computaționale folosind programe software dedicate ingineriei precum Matlab-ul. GUI-ul rezultat poate fi folosit și în procesul didactic.

Cuvinte cheie: vânt real, drum real, viteză reală, calcul vectorial, Matlab.


Abstract: . Information technology is the word of the moment and absolutely everything we design, analyse and implement is directly related to this concept. Maritime transport is an important pillar today, a decision-maker for the world maritime market, and the connection between the two is measured in time and money. For a better efficiency of the calculation time for the real wind and its components, a method could be to approach the calculation by computational methods using software programs dedicated to engineering such as Matlab. The GUI can be used also in the teaching process.

Keywords: real wind, real heading, real speed, vector calculation, Matlab, didactic.

 

DOWNLOAD PDF