INSTRUMENT ELECTROCHIMIC MULTIELECTROD PENTRU MONITORIZAREA GRADIENŢILOR REDOX

Autor/autori: Dr. Vily Marius CIMPOIAȘU, Dr. Radu POPA, Dr. Ioana Corina MOGA, Dr. Kenneth H. NEALSON

Rezumat: . Monitorizarea evoluției gradienților redox din sedimente necesită sonde electrochimice cu multipli electrozi care nu perturbă straturile sedimentelor în timpul măsurătorilor. Prezentăm părțile, arhitectura și funcționarea unui instrument nou pentru măsurători de voltametrie ciclică cu 64 electrozi de lucru. Tranziția între electrozi se face cu un multiplexor digital cu selectoare de tip CMOS. Discutăm aplicații, avantaje și limite ale acestei tehnologii.

Cuvinte cheie: Sedimente, interfață oxică/anoxică, sondă, electrozi, voltametrie ciclică, redox.


Abstract: Monitoring the evolution of redox gradients from sediments requires electrochemical probes that do not disturb the sediment layers during measurements. We present the parts, the architecture and the functioning of a novel instrument for cyclic voltammetry with 64 working electrodes. Switching between the electrodes is done by means of a multiplexor with CMOS digital selectors. We discuss applications, advantages and limitations of this technology.

Keywords: Sediments, oxic/anoxic interface, probe, electrodes, cyclic voltammetry, redox.

 

DOWNLOAD PDF