TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE ADITIVĂ 3D: INOVAȚIE ȘI APLICABILITATE ÎN DOMENIUL INGINERIEI

Autor/autori: Drd. ing. Cătălin JIANU, Dr. ing. Ștefan-Ionuț SPIRIDON, Dr. chim. Gheorghe IONIŢĂ

Rezumat: . Producția aditivă (AM), cunoscută în general sub numele de imprimare 3D, transformă modul în care produsele mecanice, artistice sau chiar alimentare în prezent sunt proiectate, produse, întreținute și utilizate. Marele avantaj pe care îl aduce această tehnologie în inginerie este gradul de complexitate al geometriei pentru piesele realizate și posibilitatea personalizării acestora. Trecerea de la o producție unitară la o producție în masă se poate realiza mult mai ușor prin obținerea cu ajutorul acestei tehnologii a prototipului, la un preț scăzut, și randament ridicat în realizare, neimplicând tehnologii conexe. Ușurința modificării substanței aditivă poate conferi si o schimbare a caracteristicilor prototipulu ioferind astfel o varietate a testării piesei.

Cuvinte cheie: producție aditivă, imprimare 3D, prototip.


Abstract: Additive production (AM), generally known as 3D printing, transforms the way mechanical, artistic or even food products are currently designed, produced, maintained and used. The great advantage that this technology brings in engineering is the geometry degree of complexity for the parts produced and the possibility of customizing them. The transition from unit production to mass production can be achived much easier by obtaining with the help of this technology the prototype, at a low price, and high efficiency in production, without involving related technologies. The ease of modification of the additive substance can also confer a change in the characteristics of the prototype, thus offering a variety of part testing.

Keywords: additive production, 3D printing, prototype

 

DOWNLOAD PDF