PROPRETĂȚILE CALORICE ALE BIOMASEI LEMNOASE

Autor/autori: Șef lucr. univ. dr. ing. Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ Prof. univ. dr. ing. Aurel LUNGULEASA

Rezumat: Utilizarea biomasei lemnoase ca material combustibil se bazează pe proprietățile sale fizice și calorice bune, precum și prețul scăzut. Biomasa lemnoasă este un material regenerabil, are putere energetică bună comparabilă cu a combustibililor fosili (cărbune, petrol).

Cuvinte cheie: biomasa, energie regenerabilǎ, putere calorificǎ, densitatea energetică, lemn.


Abstract: The use of wood biomass as combustible materials, is based on the sale of good physical and calorific properties, as well as to decreased. Wood biomass is a renewable material there are energy power comparable to fossil fuels (coal, gasoline).

Keywords: biomass, renewable energy, calorific value, energetic density, wood

 

DOWNLOAD PDF