INCURSIUNE ÎN INGINERIA PIERDUTĂ A DACILOR ANTICI. MATRIȚA DACICĂ

Autor/autori: Prof. dr. ing. Florin CHICHERNEA

Rezumat: Analiza Valorii este definită ca o metodă de competitivitate, organizată și creativă, ce urmărește satisfacerea necesității utilizatorului printr-un demers specific de concepție, pe cale funcțională, economică și pluridisciplinară. În cadrul lucrării se prezintă un exemplu de aplicare a metodei Analizei Valorii și Analizei Morfologice într-un caz particular, mai puțin sau deloc exploatat și anume la redescoperirea unor tehnologii extraordinare, vechi de 2000 de ani, dar pierdute.

Cuvinte cheie: proiectare, modelare, Analiza Valorii, Analiza Morfologică.


Abstract: Value Analysis is defined as a competitive, organized and creative method of pursuing the satisfaction of user needs through a specific approach of design, functional, economic and multidisciplinary. The paper presents a example of applying the Value Analysis method and Morphological Analysis in a particular case, less or not exploited, namely the rediscovery of extraordinary technologies, 2000 years old, but lost.

Keywords: design, modeling, Value Analysis, Morphological Analysis

 

DOWNLOAD PDF