DESPRE INFLUENȚA CIVILIZAȚIEI UMANE PRIN DIMENSIUNEA SA TEHNOLOGICĂ ASUPRA EVOLUȚIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Viorel ȘIȘMAN

Rezumat: Studiul istoriei prezentate prin evenimentele legate de om și societate reprezintă o încercare de a înțelege evenimentele istorice într-o viziune centrată pe om și care s-a dovedit a fi limitată. Utilizând în analiză o abordare mai largă ce încadrează evenimentul istoric în contextul său natural, dobândim o viziune mai completă care recunoaște existența unei comunități a vieții în care mediul înconjurător este esențial și cuprinde totul - inclusiv ființele umane. Astfel se realizează o înțelegere mai profundă a istoriei însăși. Acesta este cadrul necesar pentru a analiza și răspunde provocărilor pe care civilizația modernă le ridică în continuare datorită utilizării tehnologiilor sale aflate adesea în stare de incompatibilitate cu necesitatea existenței unui mediu natural nealterat de care depinde existența noastră actuală și viitoare.

Cuvinte cheie: Șef lucr. dr. ing. Viorel ȘIȘMAN


Abstract: The study of history presented by facts and events related to man and society is an attempt to understand historical events in a human-centered vision that has proven to be limited. Using in analysis a broader approach that places the historical event in its natural context, we gain a more complete vision that recognizes the existence of a community of life in which the environment is essential and encompasses everything - including human beings, thus gaining a deeper understanding of history itself. This is the necessary framework to analyze and respond to the challenges that modern civilization has raised and continues to raise due to the use of its technologies that are often incompatible with the need for an unaltered natural environment on which our current and future existence depends.

Keywords: history, technology, ecology, environment

 

DOWNLOAD PDF