O ANALIZĂ DE ANSAMBLU A METODELOR ACTUALE DE PROIECTARE PE BAZA DURATEI DE VIAȚĂ LA SOLICITĂRI VARIABILE

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Marius Nicolae BABA

Rezumat: Lucrarea prezintă a vedere critică de ansamblu asupra metodelor actuale folosite uzual în calculele de estimare a durabilității pieselor sau subansamblelor mecanice supuse acțiunii sarcinilor variabile în timp. Concret, aspectele abordate se referă la conceptele de bază ale proiectării pe baza duratei de viață, principiile teoretice și utilizarea practică a acestora, precum și procedurile specifice de calcul împotriva oboselii mecanice, respectiv: prin analiza tensiunilor, prin analiza deformațiilor sau pe baza tolerării defectelor. Toate aceste aspecte reprezintă caracteristici cheie care permit realizarea unor recenzii de proiectare cât mai complete care pot fi aplicate de-a lungul întregii durate de dezvoltare a unei piese sau ansamblu mecanic.

Cuvinte cheie: Rezistență la oboseală, durabilitate, solicitări variabile, tensiuni, deformații, deteriorări.


Abstract: In this paper a brief critical overview on the common approaches employed in evaluating the lifetime of mechanical parts and their related assemblies under variable loading conditions is presented. Specifically, the covered issues are related to the basic design concepts, their principles and practical use as well as the involved calculation procedures intended to analyze the occurrence of fatigue failures; such as stress-life, strain-life and damage tolerance. All these aspects are important key features that enable to perform comprehensive lifetime - based design reviews during the development of a certain mechanical part or assembly.

Keywords: Fatigue strength, durability, variable loading. stresses, strains, damage tolerance

 

DOWNLOAD PDF