O INTROSPECȚIE ASUPRA VIITORULUI EVOLUȚIEI NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA FIZICII APLICATE SI ENERGETICII NUCLEARE. VA FI O EVOLUȚIE SAU O CATASTROFĂ ?

Autor/autori: Dr. ing. Dan ȘERBĂNESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă o sinteză a unor rezultate ale cercetărilor autorului asupra evoluției energeticii și fizicii aplicate în general ca parte a civilizatiei umane din perspectiva interacțiunii dintre diverse tehnologii noi si tehnologiile energetice, cu exemplificare asupra energeticii nucleare. Sinteza se referă in principal la aspecte precum impactul robotizării si inteligenței artificiale asupra producerii energiei in centrale nucleare in secolul care urmează. Se fac de asemenea evaluari neistoricizante ale aspectelor legate atat de evoluția fizicii si energeticii nucleare în contextul diverselor etape ale revolutiei industriale, cat si de viitorul acesteia in era 4.0.

Cuvinte cheie: tehnologii noi, energetică nucleară, revoluție industrială 4.0,generații.


Abstract: . The paper presents in summary the results of the authors researchess on the evolution of energetics and applied physics as part of the human civilization in general from the perspective of the interaction between various technologies and the technologies related to energy, with particular example from nuclear energy.The summary is mainly related to aspects like the impact of robotics and artificial intelligence on the production of energy in nuclear power plants. Non historically oriented evaluations are made on the aspects of applied nuclear physics and nuclear energy technologies in the context of a new industrial revolution, as well as their role in this era of industry 4.0.

Keywords: new technologies, nuclear engineering, industrial revolution 4.0, generations.

 

DOWNLOAD PDF