TESTAREA LA DESCĂRCĂRI ATMOSFERICE INDIRECTE A SISTEMELOR SOLARE FOTOVOLTAICE

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Marius Daniel CĂLIN, Prof. dr. ing. Elena HELEREA

Rezumat: Sistemele fotovoltaice prezintă unele riscuri la utilizarea lor în mediul ambiant exterior, principalul risc fiind susceptibilitatea lor la descărcările atmosferice. Lucrarea are ca scop testarea la lovituri indirecte de trăsnet a unui sistem solar special, orientat într-un mod care facilitează utilizarea luminii solare în orice moment al zilei. O procedură de testare la lovituri indirecte de trăsnet a sistemelor fotovoltaice este implementată și o soluție de creștere a imunității sistemului PV la supratensiuni tranzitorii datorate trăsnetului este testată. Procedura de testare la descărcări indirecte de trăsnet poate fi adaptată oricărui sistem electric, precum linii industriale, roboți.

Cuvinte cheie: Descărcare atmosferică; lovitură de trăsnet; supratensiune tranzitorie; sisteme fotovoltaice; imunitate electromagnetică.


Abstract: The photovoltaic systems present some risks related to their use in outdoor environment, the main being their susceptibility to lightning atmospheric discharges. The paper focus on the testing to indirect lightning surge of a special PV solar system, oriented in a manner that uses sunlight at any time of the day. A testing procedure to indirect lightning discharges on PV systems was implemented and a solution to increase the PV test bench immunity to lightning surge was tested. The testing procedure to indirect lightning discharges can be further extended to any other electrical systems, such as industrial lines, machine tools, robots.

Keywords: Atmospheric discharge; lightning surge; transient overvoltage; PV systems; electromagnetic immunity.

 

DOWNLOAD PDF