REZULTATE PRIVIND CONCEPEREA ȘI REALIZAREA SISTEMELOR DE MONITORIZARE ȘI DIAGNOZĂ A UNITĂȚILOR DE TRANSFORMARE

Autor/autori: Dr. ing. Dumitru SACERDOȚIANU, Ing. Iulian HUREZEANU, Ing. Florica LĂZĂRESCU, Ing. Petre PISTOL, Ing. Adrian VINTILĂ, Ing. Despina ROMAN

Rezumat: Monitorizarea stării și diagnoza unităților de transformare reprezintă o preocupare constantă, adaptată continuu la cerințele operatorilor de transport a energiei electrice. Pe baza dezvoltărilor hardware și software realizate în această etapă, datele furnizate de sistemele de monitorizare, aferente unităților de transformare, sunt transmise în SCADA conform unor protocoale de date compatibile IEC-61850, IEC-60870-5-104 sau IEC-60870-5-101. De asemenea, datele furnizate de aceste sisteme de monitorizare sunt disponibile la distanță și prin intermediul unei pagini web, utilizând un browser de internet. Sistemele de monitorizare prezentate în lucrare au fost concepute și experimentate în laboratoarele ICMET Craiova și au fost implementate în stațiile electrice de înaltă tensiune din Ișalnița, Cetate, Gura Ialomiței și Bradu.

Cuvinte cheie: monitorizare, unități de transformare, energie, comunicații, date


Abstract: The monitoring of the condition and the diagnosis of the transformer units is a constant concern, continuously adapted to the requirements of the electricity transmission operators. Based on the hardware and software developments achieved at this stage, the data provided by the monitoring systems related to the transformer units are transmitted to SCADA according to data protocols compatible with IEC-61850, IEC60870-5-104 or IEC-60870-5-101. Furthermore, the data provided by these monitoring systems is also available remotely and via a web page, using an internet browser. The monitoring systems presented in this paper were designed and tested in ICMET Craiova laboratories and were implemented in the high voltage power stations in Ișalnița, Cetate, Gura Ialomitei and Bradu.

Keywords: monitoring, transformer units; energy; communication; data

 

DOWNLOAD PDF