CONTRIBUȚII PRIVIND DETERMINAREA SOLICITĂRILOR DIELECTRICE DIN ÎNFĂȘURĂRILE UNUI AUTOTRANSFORMATOR

Autor/autori: Dr. ing. Maria Cristina NIȚU, Drd. ing. Ancuța-Mihaela ACIU, Dr. ing.Marcel NICOLA,Drd. ing. Claudiu- Ionel NICOLA

Rezumat: În această lucrare sunt prezentate două metode pentru determinarea supratensiunilor dielectrice care apar în înfășurarea de reglaj a unui autotransformator de impuls de trăsnet. Prima metodă constă în implementarea circuitului echivalent al autotransformatorului în programul ATP/EMTP, iar a doua metodă constă în testarea utotransformatorului la un impuls de joasă tensiune înainte de a fi introdus în cuvă. Rezultatele celor două metode sunt foarte apropiate.

Cuvinte cheie: Supratensiuni, impuls de trăsnet, autotransformator


Abstract: This paper presents two methods for determining the dielectric overvoltages that occur in the control winding of a lightning pulse autotransformer. The first method consists in implementing the equivalent circuit of the autotransformer in the ATP / EMTP program, and the second method consists in testing the autotransformer at a low voltage pulse before being introduced into the tank. The results of the two methods are very close.

Keywords: Overvoltage's, lightning pulse, autotransformer

 

DOWNLOAD PDF