CONTRIBUȚII PRIVIND CALCULUL SUPRATENSIUNILOR ÎNTRE ÎNFĂȘURĂRILE TRANSFORMATOARELOR DE MARE PUTERE

Autor/autori: Dr. ing. Maria Cristina NIȚU, Drd. ing. Ancuța-Mihaela ACIU, Dr. ing. Marcel NICOLA, Drd. ing. Claudiu- Ionel NICOLA

Rezumat: Impactul fenomenelor tranzitorii asupra funcționării transformatoarelor de mare putere reprezintă o preocupare actuală încă din stadiul de proiectare al acestora pentru asigurarea unei izolații corespunzătoare. Această lucrare prezintă o metodă analitică de determinare a supratensiunilor ce se transmit în înfășurările transformatorului când acesta este supus impulsului de trăsnet. Abordarea acestei problematici a fost realizată în două etape: prima etapă vizează transmisia inductivă când dispersia magnetică este neglijabilă și schimbul de energie între capacitățile și inductivitățile înfășurării energizate este neglijabil; iar cea de-a doua etapă vizează transmisia capacitivă între înfășurarea energizată și înfășurarea către care are loc transmisia analizându-se oscilația acesteia prin schimbul de energie între capacitatea serie și inductivitatea proprii înfășurării. Rezultatele obținute prin metoda propusă și simulare numerică au fost validate prin teste de laborator.

Cuvinte cheie: Supratensiuni, impuls de trăsnet, transformator de mare putere


Abstract: The impact of transient phenomena on the operation of high-power transformers is a current concern from the design stage to ensure proper insulation. This paper presents an analytical method for determining the overvoltages that are transmitted in the windings of the transformer when it is subjected to lightning impulse.The approach of this issue was made in two stages: the first stage aims at inductive transmission when the magnetic dispersion is negligible and the energy exchange between the capacities and inductances of the energized winding is negligible; and the second stage aims at the capacitive transmission between the energized winding and the winding towards which the transmission takes place by analyzing its oscillation through the energy exchange between the series capacity and the inductance of the winding.The results obtained by the proposed method and numerical simulation were validated by laboratory tests.

Keywords: Overvoltage's, lightning pulse, high power transformer.

 

DOWNLOAD PDF