CERCETĂRI PRIVIND EFICIENȚA ECRANĂRII INCINTELOR CU ȚESĂTURI FLEXIBILE CU INSERȚII METALICE

Autor/autori: Drd. ing. Viorica VOICU, Drd. ing. Livia-Andreea DINA, Ing. Paul-Adrian NICOLEANU, Ing. Silviu-Gabriel ANDREESCU, Ing. Daniela IOVAN, Ing Mircea-Alin BENEA

Rezumat: În această lucrare prezentăm o analiză a eficienței ecranării unei incinte construite cu materiale flexibile care au în compoziție inserții metalice. Măsurările eficienței ecranării au fost realizate pe o incintă flexibilă Faraday care face parte din dotarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova. Performanțele incintei au fost măsurate în conformitate cu standardul IEEE-Std 299 „Metode de măsurarea a eficacității incintelor ecranate electromagnetic”.

Cuvinte cheie: Eficiența ecranării, măsurări, incinte ecranate, materiale de ecranare.


Abstract: . In this paper we present an analysis of the efficiency of shielding an enclosure built with flexible materials that are composed of metal inserts. The measurements of the shielding efficiency were performed on a flexible Faraday enclosure that is part of the endowment of the National Institute for Research - Development and Testing for Electrical Engineering - ICMET Craiova. Enclosure performance was measured in accordance with the IEEE-Std 299 standard "Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures".

Keywords: shielding efficiency, measurements, shielding enclosure, shielding materials

 

DOWNLOAD PDF