BIOINGINERIA CULTURILOR DE BACTERII MALOLACTICE – DE LA IZOLARE DIN MEDIUL NATURAL LA LIOFILIZARE

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Ionel POPESCU-MITROI, Conf. dr. ing. Dana-Gina RADU

Rezumat: Culturile starter de laborator oferă vinificatorilor, posibilitatea de a se elibera de incertitudinile legate de fermentaţia malolactică spontană. Totuși bacteriile malolactice selecționtate (BMS) ramân cele mai scumpe și din acest motiv sunt cel mai puțin utilizate în industria vinicolă, mai ales în intreprinderile mici de vinificație. O modalitate elegantă de a rămâne independent de furnizarea și evoluția prețurilor preparatelor comerciale de bacterii malolactice este dotarea intreprinderilor de vinificație cu laboratoare de biotehnologie moderne capabile să-și producă autonom culturi de bacterii malolactice, pe care apoi să le conserve prin liofilizare. În această lucrare este prezentată biotehnologia de obținere a culturilor liofilizate prin selecția tulpinilor din microflora indigenă, alegerea agentului crioprotector la liofilizare și parcurgerea protocolului de reactivare înainte de inoculare în vin, fiind factorii decisivi care asigură succesul derulării fermentației malolactice.

Cuvinte cheie: bacterii lactice, fermentație malolactică, liofilizare.


Abstract: . Laboratory starter cultures offer winemakers the opportunity to free themselves from uncertainties related to spontaneous malolactic fermentation. However, the selected malolactic bacteria (BMS) remain the most expensive and are therefore the least used in the wine industry, especially in small winemaking companies. An elegant way to remain independent of the supply and price evolution of commercial malolactic bacterial preparations is to equip winemaking companies with modern biotechnology laboratories capable of independently producing cultures of malolactic bacteria, which they then conserve by lyophilization. This paper presents the biotechnology of obtaining the lyophilized cultures by selecting the strains from the indigenous microflora, choosing the cryoprotective agent for lyophilization and following the reactivation protocol before inoculation in wine being the decisive factors that ensure the success of the malolactic fermentation.

Keywords: lactic acid bacteria, malolactic fermentation, lyophilization.

 

DOWNLOAD PDF