DISPOZITIV BAZAT PE PLATFORMA ARDUINO CARE MĂSOARĂ PARAMETRII DE MEDIU ÎNTR-O INCINTĂ DESTINATĂ PRODUCȚIEI AGRICOLE

Autor/autori: Student Laurentiu BĂLĂȘOIU, Ș.l. dr. ing. Ionel ȘERBAN

Rezumat: Această lucrare vizează crearea unui dispozitiv care măsoară parametrii de mediu într-o incintă destinată producției agricole folosind platforma Arduino. Plantele trăiesc în natură într-o atmosferă cu o anumită presiune, compoziție, umiditate și temperatură și sunt expuse la lumina. Modificarea frecvenței, duratei și intensității luminii, a temperaturii, a umiditatii și a compoziției pot influența productivitatea. Pentru a realiza modificări ai parametrilor de mediu sau pentru a verifica menținerea anumitor parametri folosim module cu senzori conectați la placa Arduino. Aceste module sunt: MQ2, KY-001, KY-015, KY-018, KY-026, senzorul YL-69 și modulul YL-38.

Cuvinte cheie: mediu, umiditate, temperatură, Arduino, senzor.


Abstract: This paper aims to create a device that measures environmental parameters in an enclosure for agricultural production using the Arduino platform. Plants live in nature in an atmosphere with a certain pressure, composition, humidity and temperature and are exposed to light. Changing the frequency, duration and intensity of light, temperature, humidity and composition can affect productivity. To make changes to the environmental parameters or to check the maintenance of certain parameters we use modules with sensors connected to the Arduino board. These modules are: MQ2, KY-001, KY-015, KY-018, KY-026, YL-69 sensor and YL-38 module.

Keywords: environment, humidity, temperature, Arduino, sensor.

 

DOWNLOAD PDF