CALCULUL DE REZISTENȚĂ AL UNUI ELEMENT NAVAL CONFECȚIONAT DIN MATERIALE COMPOZITE

Autor/autori: Alina-Georgiana LUPEA, Elena Felicia BEZNEA

Rezumat: Nava este o construcție specială, etanșă, capabilă să plutească și să se deplaseze pe apă într-o direcție voită, cu o viteză stabilită și cu un scop determinat: transport de mărfuri și pasageri, lucrări hidrotehnice, cercetare științifică, pescuit, agrement [3]. Planșeul este structura de rezistență formată dintr-o placă dreaptă sau curbă rezemată, întărită printr-o rețea de bare și elemente de legătură. Într-un planșeu sunt cuprinse două părți constructive: învelișul planșeului, format din table drepte sau curbe; osatura planșeului formată dintr-o rețea de bare, drepte sau curbe, încrucișate. S-a analizat un planşeu naval de 5 m x 3 m, în următoarele cazuri: a) Planșeul și nervurile din oțel și b) Planșeul din material compozit tip sandwich oțel/SANFoam103/oțel, iar nervurile din oțel, grosimea fețelor din oțel de 6 mm, iar a inimii din SANFoam cu următoarele dimensiuni: 5 mm; 10mm; 20 mm.

Cuvinte cheie: planşeu naval, structură compozită, modelare cu elemente finite.


Abstract: The ship is a special, watertight construction, capable of floating and moving on water in a deliberate direction, at a set speed and with a specific purpose: transport of goods and passengers, hydrotechnical works, scientific research, fishing, recreation [3 ]. The floor is the resistance structure formed by a straight or curved plate supported, reinforced by a network of bars and connecting elements. A floor contains two constructive parts: the floor covering, consisting of straight or curved sheets; the frame of the floor formed by a network of bars, straight or curved, crossed. A naval floor of 5m x 3 m was analyzed in the following cases: a) Steel floor and ribs and b) Steel / SANFoam103 / steel sandwich composite floor and steel ribs, 6 mm thick steel face and SANFoam core with the following dimensions: 5 mm; 10mm; 20 mm;

Keywords: naval floor, composite structure, finite element modeling.

 

DOWNLOAD PDF