ANALIZA MIȘCĂRII MULTICORP A ORGANISMULUI UMAN ȘI DETERMINAREA FIABILITĂȚII INSTRUMENTELOR DE CAPTARE VIDEO

Autor/autori: Stud. Roxana MITU, Prof. dr. ing. Maria Luminița SCUTARU,Conf. dr.ing. Mircea MIHĂLCICĂ

Rezumat: Sistemele multicorp sunt sisteme mecanice alcătuite din mai multe corpuri, aflate în conexiune și care alcătuiesc un ansamblu tehnic, funcțional sau biologic. Sistemele multicorp au o aplicabilitate în diferite domenii, atât în domeniul industriei, cât și în domeniul medicinei și al sportului. Cercetarea științifică asupra mersului în cazul oamenilor este o știință interdisciplinară care pentru început s-a bazat pe fiziologie și biomecanică iar ulterior s-a luat în calcul și dinamica sistemului multicorp. Obiectivul principal al acestui studiu a fost acela de a produce o calitate bună a înregistrării video, reprezentată de captarea mișcării unui salt, utilizând diferite sisteme de captare a mișcării și un software specializat în măsurare.

Cuvinte cheie: multicorp, biomecanică, Kinovea, pliometric.


Abstract: Multibody systems are mechanical systems made up of several bodies, which are connected and which make a technical, functional or a biological assembly. Multibody systems have an applicability in different fields, both in industrial fieald but also in the medical and sport fields. Scientific research on humans walking is an interdisciplinary science that was initally based on physiology and biomechanics and later it took into account the dynamics of the multibody system. The main objective of this study was to produce a quality video recording, represented in capturing the movement of a jump, utilizing different motion capture systems and a software specialized in measurement.

Keywords: multibody, biomechanics, Kinovea, plyometric.

 

DOWNLOAD PDF