AGRICULTURAL FERTILIZERS OBTAINED FROM INDUSTRIAL WASTEWATER SLUDGES, AN ALTERNATIVE OF CIRCULAR ECONOMY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

Autor/autori: PhD student Nicoleta Raluca JIANU, PhD eng Ioana Corina MOGA, Chemist eng Aneta CHIVOIU, PhD eng Eugen MARIN

Rezumat: La nivel mondial, există o preocupare intensă pentru recuperarea deșeurilor industriale. Procesul de tratare a apelor uzate generează nămol, care afectează negativ sănătatea și economia. Utilizarea nămolului ca îngrășământ pentru agricultură este una dintre cele mai durabile soluții atunci când este în conformitate cu toate condițiile impuse de legislație, îmbunătățind fertilitatea solurilor și contribuind la o dezvoltare durabilă a mediului. Lucrarea prezintă rezultatele experimentale pentru obținerea îngrășămintelor agricole folosind un bioreactor special conceput în care componentele sunt amestecate urmând ciclul: materie primă (sol) + deșeuri (nămol din apă uzată, compost)  producție  produs (amestec - îngrășământ agricol)  reciclare  deșeuri + materie primă ..., concept al economiei circulare. În cele din urmă, sunt prezentați indicatorii calitativi și energetici ai rezultatelor obținute, corelate și raportate la legislația privind protecția mediului.

Cuvinte cheie: îngrășământ, bioreactor, agricultură, nămol din apă uzată, sol, economie circulară


Abstract: There is an intense concern worldwide for the recovery of industrial waste. The wastewater treatment process generates the sludge which negatively impacts the health and the economy. The use of sludge as fertilizer for agriculture is one of the most durable solution when it is in compliance with all the conditions imposed by the legislation, improving the fertility of soils and contributing to a sustainable development of the environment. The paper presents the experimental results for obtaining agriculture fertilizers using a special designed bioreactor in which components are mixed following the cycle: raw material (soil) + waste (wastewater sludge, compost) production  product (mixture - agriculture fertilizer)  recycling  waste + raw materials ..., that means the concept of circular economy. Finally, are presented the qualitative and energy indicators of the obtained results, correlated and related to the environmental protection legislation.

Keywords: fertilizer, bioreactor, agriculture, wastewater sludge, soil, circular economy

 

DOWNLOAD PDF