CERCETAREA DOCTORALĂ INTEGRATĂ ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ

Autor/autori: Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA, Șef lucr. dr. ing. Laurențiu-Ionel ALBOTEANU, Dr. ing. Ionuț-Ștefan SPIRIDON, Ing. Mihail SIMA4

Rezumat: Se definește durata de viață a unui model experimental realizat într-o cercetare doctorală și se dau cîteva exemple care demonstrează că durata de viață a modelelor experimentale rezultate din activitatea de cercetare doctorală poate fi extinsă dacă li se asigură diferite destinații, începând cu utlizarea în procesul pentru care au fost concepute și terminând cu utilizarea lor în scop didactic și educativ.

Cuvinte cheie: economia circulară, cercetare doctorală, modele experimentale, telefon, sistem fotovoltaic, traductor deuteriu.


Abstract: It defines the lifespan of an experimental model performed in a doctoral research and gives some examples that show that the lifespan of experimental models resulting from the doctoral research activity can be extended if they are provided with different destinations, starting with the use in the process, for which they were conceived, and ending with their use for didactic and educational purposes.

Keywords: circular economics, doctoral research, experimental models, telephone, photovoltaic system, deuteriu transducer.

 

DOWNLOAD PDF