SISTEMELE FOTOVOLTAICE - COMPONENTE ALE ECONOMIEI CIRCULARE

Autor/autori: Ing. Gina Mihaela LUNĂ

Rezumat: Energia electrică a devenit indispensabilă o dată cu dezvoltarea tehnologiei și este necesară desfășurării oricărei activități economice. Aceasta se poate obține din surse convenționale cum sunt cărbunele, petrolul și gazele naturale și din surse neconvenționale precum: vântul, soarele și apa. Din radiația solară se obține energia fotovoltaică. Aceasta este captată, convertită în energie electrică și utilizată cu ajutorul sistemelor fotovoltaice. Lucrarea prezintă studiul realizat pentru a analiza impactul a patru parametrii meteorologici precum temperatura medie, radiația solară directă, durata de strălucire a soarelui și viteza medie avântului asupra cantității de energie electrică generată de către sistemul fotovoltaic.

Cuvinte cheie: energie electrică, energie fotovoltaică, surse convenționale, surse neconvenționale, sisteme fotovoltaice, temperatura medie, durata de strălucire a soarelui, radiația solară directă, viteza medie a vântului, PVGIS..


Abstract: . Electricity has become indispensable with the development of technology and is necessary for any economic activity. It can be obtained from conventional sources such as coal, oil and natural gas and from unconventional sources such as wind, sun and water. Photovoltaic energy is obtained from solar radiation. It is captured, converted into electricity and used with the help of photovoltaic systems. The paper presents the study conducted to analyze the impact of four meteorological parameters such as average temperature, direct solar radiation, duration of sunlight and average wind speed on the amount of electricity generated by the photovoltaic system.

Keywords: electricity, photovoltaic energy, conventional sources, unconventional sources, photovoltaic systems, average temperature, duration of sunlight, direct solar radiation, average wind speed, PVGIS.

 

DOWNLOAD PDF