THE ITERATIVE PROCESS OF VALUE ANALYSIS

Autor/autori: Prof. dr. ing. Florin CHICHERNEA

Rezumat: Această lucrare prezintă un studiu complet al Analizei Valorii aplicat concret la selectarea pieselor unui echipament. Sunt prezentate fazele și Iterațiile metodei Analizei Valorii. Analiza Valorii combină în aceeași măsură demersul Ingineresc cât și cel economic, fără a plasa niciunul mai presus. Ambele demersuri fiind la fel de importante, fapt ce va apărea până la sfârșitul lucrării. Analiza Valorii este definită ca o metodă de competitivitate, organizată şi creativă, ce urmărește satisfacerea necesităţii utilizatorului printr-un demers specific de concepţie, pe cale funcţională, economică şi pluridisciplinară.

Cuvinte cheie: analiza valorii, valoare, varianta optimă.


Abstract: The paper presents a complete study of VALUE ANALYSIS applied concretely to a selected piece of equipment. The phases and ITERATIVE operation of the Value Analysis method are presented.Value Analysis combines both ENGINEERING and ECONOMICS without, however, placing neither ENGINEERING or ECONOMICS first. They both are similarly important, as can be concluded by the end of this paper.Value Analysis (VA)is a method that provides an operating technique using a creative and organized approach.

Keywords: value analysis, value, optimum variant.

 

DOWNLOAD PDF