DESPRE PILA KARPEN

Autor/autori: Dr. ing. Marius ARGHIRESCU, Dr. mat. Lucian SPIRIDON

Rezumat: Lucrarea prezintă detalii inedite despre pila electrică Karpen, inclusive despre structura ethnică a sa,evidențiind pila Karpen ca dispozitiv tip ‘free energy’.

Cuvinte cheie: pila electrică Karpen, structură tehnică, free energy.


Abstract: The paper presents unique details about the Karpen electric battery, including its ethnic structure, highlighting the Karpen battery as a ‘free energy’ type device.

Keywords: Karpen electric battery, technical structure, free energy.

 

DOWNLOAD PDF