STUDIUL VARIAȚIEI TENSIUNII ARTERIALE ÎN RAPORT CU POLUAREA FONICĂ

Autor/autori: Drd. ing. Alexandru TULICĂ, Ș.l. dr. ing. Ionel ȘERBAN, Ing. Ioana URSU

Rezumat: Lucrarea prezintă informații generale despre presiunea arterială, anume ce este presiunea arterială, valorile normale, se vor identifica dispozitivele cu care se poate măsura tensiunea arterială, totodată se vor prezenta dispozitiveoscilometrice. În continuare se va prezenta experimentul propriu-zis, prin care se arată variația tensiunii arteriale în raport cu poluarea fonică, rezultatele obținute și interpretarea acestora, iar în ultimă fază, experimentul se va concretiza cu ajutorul testului F-Anova.

Cuvinte cheie: presiune arterială, poluare fonică, dispozitive oscilometrice, test F-Anova


Abstract: The paper presents general information about blood pressure, what is blood pressure, normal values, willidentify the devices that can measure blood pressure, and will present oscillometric devices. Next, the actual experiment will be presented, which shows the variation of blood pressure aboutnoise pollution, the results obtained and their interpretation, and in the last phase, the experiment will be implemented using the F-Anova test.

Keywords: blood pressure, noise pollution, oscillometric devices, F-Anova test

 

DOWNLOAD PDF