SISTEM DE SUPRAVEGHERE UTILIZÂND SENZORI PIR ȘI ARDUINO

Autor/autori: Șef lucr. univ. dr. ing. Laura Mihaela LELUȚIU

Rezumat: Această lucrarea are ca scop realizarea unui proiect pe baza unui sistem de supraveghere realizat pentru o locuință uzuală,cu ajutorul unei plăci de dezvoltare ArduinoMega, cu senzori PIR pentru detectarea împrejurimilor încăperilor, cu comutatoare magnetice ce au ca rol activarea alarmei printr-un sunetgenerat de buzzer în caz de intrare a unei persoane străine, precum și folosirea unui keypad ce are ca rol setarea unei parole de către utilizator când acesta nu este în clădirea respectică.

Cuvinte cheie: Arduino, senzori PIR, Software, Harware


Abstract: This paper aims to carry out a project based on a surveillance system made for a common home, made with the help of an Arduino Mega development board, with PIR sensors for detecting the surroundings of the rooms, with magnetic switches whose role is to activate the alarm by sound generated by buzzer in case of entry of a foreign person, as well as the use of a keypad whose role is to set a password by the user when he is not in that building

Keywords: Arduino, PIR sensors, Software, Harware

 

DOWNLOAD PDF