DETERMINAREA POZIŢIEI ŞI MĂRIMII FORŢEI CARE ACŢIONEAZĂ ASUPRA UNEI GRINZI UTILIZÂND INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ

Autor/autori: Student Nicoleta BĂCESCU, Student Antonio-Patrik NEDELCU1, Student Bogdan-Emilian ŢENESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă deformațiile ce apar într într-o grindă simplu rezemată sub acțiunea unei forțe concentrate care se deplasează pe lungimea barei. Ținând cont de metoda suprapunerii efectelor, sunt determinate deformațiile grinzii sub acțiunea greutății proprii peste care se suprapun deformațiile date de forța concentrată mobilă. Rezultatele obținute analitic sunt comparate cu rezultatele din metoda numerică. În baza acestor rezultate a fost dezvoltată o rețea neuronală artificială pentru a determina poziția şi valoarea forței concentrate.

Cuvinte cheie: fibrămedie deformată, deformații, rețea neuronală.


Abstract: The paper presents the deformations that appear in a simple supported beam under the action of a force that moves along the length of the beam. Taking into account the method of overlapping effects, the deformations of the beam are determined under the action of their own weight overwhich the deformations given by the mobile force are superimposed. The results obtained analytically are compared with the results of the numerical method. Based on these results, an artificial neural network was developed to determine the position and value of the concentrated force.

Keywords: neutral axis, deflections, neural network.

 

DOWNLOAD PDF