ANALIZA UNUI PROIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PRIVIND CONDUCEREA OPTIMALĂ A INSTALAȚIILOR TEHNOLOGICE METALURGICE

Autor/autori: Student: Ionela Luminița CĂNUȚĂ, Prof. Dr. Ing. Adrian IOANA

Rezumat: În această lucrare este prezentată conducerea optimală a instalațiilor tehnologice metalurgice. Conducerea optimală a instalațiilor tehnologice se bazează atâta pe modelarea matematică a proceselor, cât și pe strategia de conducere optimală a instalațiilor tehnologice. Cel mai important criteriu este reprezentat de eficiența tehnico-economică a procedurii.

Cuvinte cheie: Conducere optimală, Proiecte de cercetare științifică


Abstract: In this paper is presented the optimal management of metallurgical technological installations.The optimal management of technological installations is based both on the mathematical modeling of the processes and on the strategy of optimal management of the technological installations.The most important criterion is the technical and economic efficiency of the procedure.

Keywords: Optimal management, Scientific Research Projects

 

DOWNLOAD PDF