CONFIGURAȚIE MODERNĂ DE CONDUCERE A PROCESULUI DE PRODUCERE A HIDROGENULUI PRIN PROCEDEUL DE PIROLIZĂ A ETANULUI

Autor/autori: Prof.dr.ing. Dumitru POPESCU, Ș.l.dr.ing. Cătălin DIMON

Rezumat: Scopul lucrării este de a propune o configura ț ie modernă de control pentru instalațiile de piroliză, ce pot fi utilizate pentru producția de hidrogen pe platforme industriale petrochimice. Pornind de la evaluarea aspectelor tehnologice și de la o analiză a termodinamicii procesului de piroliză a etanului, se propune o soluție de conducere eficientă a reactorului de piroliză, organizată pe două niveluri de automatizare, nivelul de control și nivelul de supervizare și decizie, pentru obținerea de hidrogen ca produs principal de reacție Rezultatele cercetărilor au fost validate în simulare, înainte de implementarea pe o platformă experimentală

Cuvinte cheie: termodinamica, piroliza etanului , conducere de proces, niveluri de automatizare, control robust, optimizare și decizie


Abstract: The aim of the work is to propose a modern control configuration for pyrolysis installations, which can be used for hydrogen production on industrial petrochemical platforms. Starting from the evaluation of the technological aspects and an analysis of the thermodynamics of the ethane pyrolysis process, an efficient control solution of the pyrolysis reactor is proposed, organized on two levels of automation, the control level and the level of supervision and decision, for obtaining hydrogen as the main reaction product. The research results were validated in simulation before the implementation on an experimental platform.

Keywords: thermodynamics, ethane pyrolysis, process control, automation levels, robust control, optimization and decision

 

DOWNLOAD PDF